Thông báo

Quyết định điều động cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm 2015


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

  Căn cứ Quyết định số 2546/2015//QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quy định thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2703/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh;

       Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều động các ông (bà) cán bộ, giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh có tên dưới đây tham gia Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm 2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Nhận

nhiệm vụ

Địa điểm đặt

Hội đồng coi thi

1

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên

Ngữ văn

Coi thi

THPT Cẩm Phả

2

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

Ngữ văn

Coi thi

THPT Cẩm Phả

3

Nguyễn Thu Hằng

Giáo viên

Tin học

Coi thi

THPT Cẩm Phả

4

Nguyễn Hồng Xuyên

Giáo viên

Toán

Coi thi

THPT Cẩm Phả

5

Lê Thị Minh Thu

Giáo viên

Hóa học

Coi thi

THPT Ngô Quyền

6

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên

Hóa học

Coi thi

THPT Ngô Quyền

7

Trần Thị Tâm

Giáo viên

KCN

Coi thi

THPT Ngô Quyền

8

Lê Thị Thùy

Giáo viên

Lịch sử

Coi thi

THPT Ngô Quyền

9

Nguyễn Hồng Thư

Giáo viên

Tiếng anh

Coi thi

THPT Ngô Quyền

10

Trần Thị Hường

Giáo viên

Tin học

Coi thi

THPT Ngô Quyền

 

Điều 2. Lãnh đạo Hội đồng coi thi làm việc từ 7 giờ 30 ngày 07/12/2015 đến hết ngày 08/12/2015. Giáo viên nhận nhiệm vụ coi thi làm việc từ 9 giờ 00 ngày 07/12/2015 đến hết ngày 08/12/2015.

Kinh phí: Chế độ làm thi do Hội đồng coi thi chi trả. Công tác phí thanh toán tại đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông bà cán bộ, giáo viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 Tin liên quan
Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm
Liên kết website

Thống kê

Khách online : 3
Số truy cập : 487172